Träslag

Allt trä vi använder till våra trappor är av absolut högsta kvalitet och ugnstorkas ner till 8-10% fuktighetsgrad. Detta kontrolleras kontinuerligt genom hela tillverkningen. All furu levereras från sågverk i Sverige och Finland medan de hårdare träslagen kommer från länder som alla står för ett miljövänligt skogsbruk.

Träslagen kan fås antingen som helstav eller det något billigare kortstav. Hållfastheten skiljer inte mellan helstav och kortstav. Det är en smaksak och endast ett estetiskt val. Kortstav kan beskrivas som parkett där stavarna är skarvade medan helstav är genomgående längre stavar.

Hårdhetsgrader

Furu 490 Lönn 590 Bok 680
Mahogny 500 Björk 610 Merbau 800
Pitchpine 520 Ask 650 Jatoba 1000
Körsbär 570 Ek 650