Handledare

Våra handledare kan levereras i valfritt träslag och ytbehandling. De flesta kan också monteras på vägg.

Modell A-40 är vår standard som alltid ingår i trappor med räcke.