Hur man mäter

Golv till tak
mätes lodrätt. Användes för att beräkna frihöjden.

Golv till golv
mätes lodrätt. Kontrollera att golvet är vågrätt.

Öppningmått
mätes som längd * bredd

Gäller för alla trappor!

hojde-21

 

Raka trappor

A-mått mätes vågrätt.
För trappor med räcke ska D-måttet vara minst fyra cm. mindre än bredden på öppningen i taket.

rak-hmal

 

L-trappor

Högersvängd med sväng i botten.

Alla mått är utvändiga och vågräta.
För trappor med räcke bör trappan vara minst fyra cm. smalare än bredden på öppningen i taket.

kvart-h-bund-mal

Högersvängd med sväng på mitten

Alla mått är utvändiga och vågräta.
För trappor med räcke bör trappan vara minst fyra cm. smalare än bredden på öppningen i taket.

kvart-midt-h-mal

Högersvängd med vilplan

Alla mått är utvändiga och vågräta.
För trappor med räcke bör trappa vara minst fyra cm. smalare än bredden på öppningen i taket.

kvart-repos-h-mal

Högersvängd med sväng i topp

Alla mått är utvändiga och vågräta.
För trappor med räcke bör trappan vara minst fyra cm. smalare än bredden på öppningen i taket.

kvart-top-h-mal

U-trappor

Högersvängd U-trappa
Alla mått är utvändiga och vågräta.

halv-h-mal

Högersvängd U-trappa med viloplan.

Alla mått är utvändiga och vågräta.

halv-repos-h-mal