Hur man monterar

Tveka inte på att höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Våra trappor är tillverkade för att smidigt kunna monteras hemma själv. Vill du inte montera på egen hand får du självklart gärna höra av dig, då vi gärna hjälper till med montering på flera orter i vårt närområde. Innan du monterar trappan är det viktigt att du läser igenom hela monteringsvägledningen (som kan laddas ner här nedan).

Ladda ner monteringsvägledning

Youtube filmer

Förberedelser

Kontrollera gärna att alla mått på plats stämmer med ritningen innan arbetet påbörjas. Dela upp trappans delar och lägg dem på ett skonsamt underlag så att de inte repas eller skadas. Dela upp i:

 • Vangstycken
 • Steg
 • Stolpar
 • Räcken/handledare och spjälor (tag ej av eventuell skyddsplast på spjälorna)

Verktyg som behövs:

 • Borrmaskin
 • Två arbetsbockar
 • Gummihammare
 • Vattenpass, ca 60 cm
 • Torxsbits, 10, 15, 20 och 30
 • Träborr, 5- och 10 mm
 • Skruv, plugg och borr till att fästa trappan i väggarna

Vid leverans medföljer skruv, lim och beslag som behövs för att sätta ihop trappan. Limmet som medföljer är ett speciallim och är det som ska användas. Det får inte förväxlas med vanligt trälim. Vanligt trälim får inte användas, när du monterar trappan!

Det medföljer även en burk med färg/lack för att kunna åtgärda eventuella mindre repor eller skador som kan uppstå under monteringen.

Sätt ihop trappan

Bild: slider/image004-jpg.jpg

1. Lägg det längsta av de bakre vangstyckena ovanpå bockarna. Lägg vangstycket med fräsningarna uppåt.

Bild: slider/image006-jpg.jpg

2. Lägg en tunn fog av det medföljande limmet i bottensidan av fräsningarna. Limmet läggs alltså på den kant som efter montering kommer att vändas nedåt. Det är viktigt att limfogen ligger på rätt sida, då trappan annars kommer att knarra efter montering!

Bild: slider/1587382625_image008-jpg.jpg

3. Montera nu stegen i fräsningarna. Stegen trycks mot den kant som limmet ligger på. I sidled placeras steget ungefär i mitten. Har trappan sättsteg (stängd trappa) ska stegen placeras så att fräsningen till sättsteget passar med trappstegets bakkant.

Bild: slider/image010-jpg.jpg

4. Skruva fast stegen från undersidan av vangstycket med 5,0×70 mm skruvar. Vissa träslag, så som jatoba, merbau, bambu och några andra hårda träslag måste förborras. Detta gäller inte furu, bok, ek, mahogny eller ask. Skruva fast alla steg i vangstycket. Det underlättar om man är två – en som håller steget på plats och en som skruvar.

Bild: slider/image0121-jpg.jpg

5. Beroende på trapptyp kan fler bakre vangstycken finnas. Fortsätt i så fall med att montera stegen på de andra bakre vangstyckena.

Bild: slider/image014-jpg.jpg

6. Skruva ihop trapploppen. Se till att skruva i samtliga förborrade hål i de bakre vangstyckena då träet annars kan spricka. Skruvstorlek 5,0×70 mm.

Bild: slider/image016-jpg.jpg

7. Nu är alla bakre vangstycken och steg ihopsatta. Om platsen inte tillåter att trappan monteras i ett stycke, rekommenderas det att sätta ihop trappan och sedan dela den i trapplopp. Eventuella sättsteg sätts löst i fräsningarna. Inga skruvar.

Bild: slider/image018-jpg.jpg

8. För L- och U-trappor (för rak trappa, fortsätt med nästa steg) – montera hörnstolparna i stegen. Lim ska användas i fräsningarna precis som i bakstycket. Det är viktigt eftersom trappan annars kommer att knarra efter montering. Skruvstorlek: 60×100 mm. Eventuellt stödsteg skruvas fast med 4,0×40 mm skruv. Hörnstolparna ska monteras innan främre vangstycken!

Bild: slider/image020-jpg.jpg

9. Sätt nu på främre vangstycken. Glöm inte lim i fräsningarna precis som på de bakre vangstyckena. Vangstycket läggs ned över stegen och därefter sätts Lamello pluggar i de markerade spåren mellan vangstycken och stolpar. Stolpar och vangstycken sätts sedan samman med 6,0×100 mm skruvar. Håll stegen på plats och skruva fast i de förborrade hålen med 5,0x70mm skruvar.

Bild: slider/image022-jpg.jpg

10. Proceduren görs om med resten av främre vangstyckena, om fler finns. Eventuella blocksteg och barnsäkringslister monteras nu. Kontrollera att alla skruvar är iskruvade och att steg och vangstycken/stolpar sitter samman tätt. Gör alla småjusteringar nu.

Montera trappan

Bild: slider/image024-jpg-1-.jpg

11. Monteringen av trappan kan nu påbörjas. Om platsen tillåter det, reses trappan och sätts på plats i hålet. Det kan av platshänsyn vara nödvändigt att skilja trappan åt i enkla trapplopp och sedan samla dem i trapphålet. När trappan står ”löst” i hålet ska den understöttas.

Bild: slider/image026-jpg.jpg

12. Montera stolpar överst och nederst på trappan. Det kan vara nödvändigt att lyfta trappan för att montera den översta stolpen. Sätt Lamello pluggar i de frästa spåren mellan vangstycken och stolpar. Glöm inte att lägga lim i fräsningarna. Stolpar monteras med 6,0×100 mm och 5,0×70 mm skruvar.

Bild: slider/image028-jpg.jpg

13. När trappan står på plats ska utsteget ligga i nivå med golvet på övervåningen. Kontrollera att det är plant med vattenpass. Vid L- och U-trappor läggs vattenpasset på hörnsteget.

Bild: slider/image030-jpg.jpg

14. Fäst trappan i väggen, borra under trappstegen för att dölja skruvhålen. Förborra med en 12 mm borr c:a 15 mm in i vangstycket. Dessa hål är alltså inte förborrade. Fastsättning ska göras under det översta och nedersta steget i samtliga bakre vangstycken och vid minst var 3e steg.

Bild: slider/image032-jpg.jpg

15. Efter att trappan fästs i väggen monteras täckproppar i alla 12 mm borrhål för att täcka alla synliga skruvar. Det är rekommenderat att lägga en latexfog mellan vägg och bakre vangstycken och att sedan måla väggen ut till kanten av bakstycket. Detta ger en skarp kant som döljer de ojämnheter som väggarna kan ha. Alternativt kan man montera lister.